PRAKTISCH.

Voor de veiligheid van de patiënten vragen wij u om NIET naar de praktijk te komen indien u koorts en klinische symptomen van een luchtweginfectie (hoest of ademhalingsmoeilijkheden) hebt.
Ook een huisbezoek belt u beter af. Contacteer de huisarts.

ENKELE TIPS

  1. WAS RELELMATIG JE HANDEN
  2. GEBRUIK ELKE KEER EEN NIEUW PAPIEREN ZAKDOEKJE EN GOOI HET WEG IN EEN AFSLUITBARE VUILNISBAK
  3. HEB JE GEEN ZAKDOEKJE BIJ DE HAND, HOEST OF NIES IN DE BINNENKANT VAN JE ELLEBOOG
  4. BLIJF THUIS ALS JE ZIEK BENT