Autogene Drainage

Autogene drainage is een onderdeel van ademhalingskinesitherapie en wordt toegepast bij baby’s, kinderen en volwassenen met acute (bronchitis, longontsteking,..) en chronische longaandoeningen ( astma, COPD, mucoviscidose,…).

Onder ademhalingskinesitherapie verstaan we

  • Het naar boven halen van slijmen (mucus ) via autogene drainage.
  • Het aanleren van borst, buik -en flankademhaling.
  • Correct gebruik van inhalatiemedicatie aanleren.